התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ה -

פסוק כד

שיתוף
וייגל כמים, משפט; וצדקה, כנחל איתן. 

מים הם יסוד רגש. הפסוק משווה בין משפט וצדקה למים. אך המשפט - למים בלבד, ואילו הצדקה לנחל איתן, כלומר הצדקה עולה בחשיבותה על המשפט, אולי?.