התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ט -

פסוק ז

שיתוף
הלוא כבני כושיים אתם לי בני ישראל, נאום-יהוה:  הלוא את-ישראל, העליתי מארץ מצריים, ופלשתיים מכפתור, וארם מקיר.