התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ט -

פסוק יב

שיתוף
למען יירשו את-שארית אדום, וכל-הגויים, אשר-נקרא שמי, עליהם:  נאום-יהוה, עושה זאת. 

קיום ברית ה' עם אבותינו