התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק ד -

פסוק יח

שיתוף
ואשתו היהודייה, ילדה את-ירד אבי גדור ואת-חבר אבי שוכו, ואת-יקותיאל, אבי זנוח; ואלה, בני בתיה בת-פרעה, אשר לקח, מרד.   

דברי הימים