התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק ד -

פסוק לז

שיתוף
וזיזא בן-שפעי בן-אלון בן-ידיה בן-שמרי, בן-שמעיה.