התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק ה -

פסוק כו

שיתוף
ויער אלוהי ישראל את-רוח פול מלך-אשור, ואת-רוח תילגת פלנסר מלך אשור, ויגלם לראובני ולגדי, ולחצי שבט מנשה; ויביאם לחלח וחבור והרא, ונהר גוזן, עד, היום הזה.