התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק ה -

פסוק כט

שיתוף
ובני עמרם, אהרון ומשה ומרים;    ובני אהרון--נדב ואביהוא, אלעזר ואיתמר. 

בחרתי פסוק זה כי שמי אביהוא