התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק ו -

פסוק ו

שיתוף
יואח בנו עידוא בנו, זרח בנו יאותריי בנו. 

בפסוק זה מופיע שמי הפרטי.