התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק ז -

פסוק ב

שיתוף
ובני תולע, עוזי ורפיה ויריאל ויחמיי ויבשם ושמואל ראשים לבית-אבותם לתולע, גיבורי חיל, לתולדותם--מספרם בימי דויד, עשרים-ושניים אלף ושש מאות.   

מה זה הפסוק הזה?