התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק א -

פסוק י

שיתוף
עתה, חכמה ומדע תן-לי, ואצאה לפני העם-הזה, ואבואה:  כי-מי ישפוט, את-עמך הזה הגדול.   

הוקרה לחבר/ה בצוות מחנכים, העוסק השנה בתכנים הנוגעים בזהות היהודית - על עשייה חינוכית לשמה!