התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ז -

פסוק כב

שיתוף
ואמרו, על אשר עזבו את-יהוה אלוהי אבותיהם אשר הוציאם מארץ מצריים, ויחזיקו באלוהים אחרים, וישתחוו להם ויעבדום; על-כן הביא עליהם, את כל-הרעה הזאת.