התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק י -

פסוק טז

שיתוף
וכל-ישראל, כי לא-שמע המלך להם, וישיבו העם את-המלך לאמור מה-לנו חלק בדויד ולא-נחלה בבן-ישי איש לאוהליך ישראל, עתה ראה ביתך דויד; וילך כל-ישראל, לאוהליו.