התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
וייתן אדוניי בידו את-יהויקים מלך-יהודה, ומקצת כלי בית-האלוהים, ויביאם ארץ-שנער, בית אלוהיו; ואת-הכלים הביא, בית אוצר אלוהיו.