התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק א -

פסוק א

שיתוף
בשנת שלוש, למלכות יהויקים מלך-יהודה--בא נבוכדנאצר מלך-בבל ירושלים, ויצר עליה. 

מתנה מדן אורין