התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
ויאמר המלך, לאשפנז רב סריסיו:  להביא מבני ישראל, ומזרע המלוכה--ומן-הפרתמים.