התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
ויהי בהם, מבני יהודה--דנייאל חנניה, מישאל ועזריה.