התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
וישם להם שר הסריסים, שמות; וישם לדנייאל בלטשאצר, ולחנניה שדרך, ולמישאל מישך, ולעזריה עביד נגו. 

פסוק לא ברור