התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק א -

פסוק ח

שיתוף
וישם דנייאל על-ליבו, אשר לא-יתגאל בפת-בג המלך וביין משתיו; ויבקש משר הסריסים, אשר לא יתגאל. 

פסוק