התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
וייתן האלוהים את-דנייאל, לחסד ולרחמים, לפני, שר הסריסים. 

דגכגדכ