התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק א -

פסוק טו

שיתוף
ומקצת, ימים עשרה, נראה מראיהם טוב, ובריאי בשר:  מן-כל-הילדים--האוכלים, את פת-בג המלך.