התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק א -

פסוק יז

שיתוף
והילדים האלה ארבעתם, נתן להם האלוהים מדע והשכל בכל-ספר וחכמה; ודנייאל הבין, בכל-חזון וחלומות. 

שה' נתן חכמה והבנה ודעת בכל בלשון ודבר לדניאל חנניה מישאל ועזריה
בנוסף,ה' נתן חכמה לדניאל להבין את פירוש החלומות ופתרונם.