התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק א -

פסוק יט

שיתוף
וידבר איתם, המלך, ולא נמצא מכולם, כדנייאל חנניה מישאל ועזריה; ויעמדו, לפני המלך. 

הרבה מהאנשים ששמם דניאל יש להם חכמת חיים רבה