התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק א -

פסוק כ

שיתוף
וכול, דבר חכמת בינה, אשר-ביקש מהם, המלך--וימצאם עשר ידות, על כל-החרטומים האשפים, אשר, בכל-מלכותו.