התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ב -

פסוק כה

שיתוף
אדיין אריוך בהתבהלה, הנעיל לדנייאל קודם מלכא; וכן אמר-ליה, די-השכחת גבר מן-בני גלותא די יהוד, די פשרא, למלכא יהודע.