התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ב -

פסוק מד

שיתוף
וביומיהון די מלכיא אינון, יקים אלה שמיא מלכו די לעלמין לא תתחבל, ומלכותא, לעם אוחרן לא תשתביק; תדיק ותסיף כל-אילין מלכוותא, והיא תקום לעלמיא.