התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ב -

פסוק ט

שיתוף
די הן-חלמא לא תהודעונני חדה-היא דתכון, ומילה כדבה ושחיתה הזדמנתון למימר קודמיי, עד די עידנא, ישתני; להן, חלמא אמרו לי, ואנדע, די פשריה תהחוונני.