התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ב -

פסוק י

שיתוף
ענו כשדאי קודם-מלכא, ואמרין--לא-איתיי אנש על-יבשתא, די מילת מלכא יוכל להחוויה:  כל-קוביל, די כל-מלך רב ושליט, מילה כדנה לא שאיל, לכל-חרטום ואשף וכשדיי. 

דניאל דניאל