התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ב -

פסוק יא

שיתוף
ומילתא די-מלכא שאיל, יקירה, ואוחרן לא איתיי, די יחווינה קודם מלכא; להן אלהין--די מדרהון, עם-בשרא לא איתוהי.