התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ב -

פסוק כ

שיתוף
עני דנייאל, ואמר--להוי שמיה די-אלהא מברך, מן-עלמא ועד עלמא:  די חוכמתא וגבורתא, די ליה-היא. 

ענה דניאל למלך - מהשמים מברך אותך האלוהים מתוך העולם ומחוץ לעולם, שהחכמה והגבורה יהיו בתוכך