התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ב -

פסוק כג

שיתוף
לך אלה אבהתי, מהודי ומשבח אנה, די חוכמתא וגבורתא, יהבת לי; וכען הודעתני די-בעינא מינך, די-מילת מלכא הודעתנא.