התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ב -

פסוק כד

שיתוף
כל-קוביל דנה, דנייאל על על-אריוך, די מני מלכא, להובדה לחכימי בבל; אזל וכן אמר-ליה, לחכימי בבל אל-תהובד--העילני קודם מלכא, ופשרא למלכא אחווי. 

nv zv vpxue vzv?