התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ב -

פסוק כח

שיתוף
ברם איתיי אלה בשמיא, גלי רזין, והודע למלכא נבוכדנאצר, מה די להוי באחרית יומיא; חלמך וחזווי רישך על-משכבך, דנה הוא.