התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ב -

פסוק לב

שיתוף
הוא צלמא, רישיה די-דהב טב, חדוהי ודרעוהי, די כסף; מעוהי וירכתיה, די נחש. 

שיוסקה רום מוליך את הפרוייקט להפליא