התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ב -

פסוק מ

שיתוף
ומלכו, רביעאה, תהוי תקיפה, כפרזלא; כל-קוביל, די פרזלא מהדיק וחשיל כולא, וכפרזלא די-מרעע כל-אילין, תדיק ותירוע. 

הפסוק מדבר על התקופה שלנו שמלכות הברזל זוהי הטכנולוגיה של היום