התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ב -

פסוק מג

שיתוף
ודי חזייתה, פרזלא מערב בחסף טינא--מתערבין להוון בזרע אנשא, ולא-להוון דבקין דנה עם-דנה; הא-כדי פרזלא, לא מתערב עם-חספא.