התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ב -

פסוק מה

שיתוף
כל-קוביל די-חזייתה די מטורא אתגזרת אבן די-לא בידיין, והדיקת פרזלא נחשא חספא כספא ודהבא--אלה רב הודע למלכא, מה די להוי אחרי דנה; ויציב חלמא, ומהימן פשריה.