התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ב -

פסוק מט

שיתוף
ודנייאל, בעא מן-מלכא, ומני על עבידתא די מדינת בבל, לשדרך מישך ועביד נגו; ודנייאל, בתרע מלכא.