התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ג -

פסוק יט

שיתוף
באדיין נבוכדנאצר התמלי חמא, וצלים אנפוהי אשתני, על-שדרך מישך, ועביד נגו; עני ואמר, למיזי לאתונא, חד-שבעה, על די חזי למיזייה.