התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ג -

פסוק כב

שיתוף
כל-קוביל דנה, מן-די מילת מלכא מחצפה, ואתונא, איזי יתירה; גובריא איליך, די הסיקו לשדרך מישך ועביד נגו, קטיל הימון, שביבא די נורא.