התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ג -

פסוק ג

שיתוף
באדיין מתכנשין אחשדרפניא סגניא ופחוותא אדרגזריא גדבריא דתבריא תפתיי, וכול שלטוני מדינתא, לחנוכת צלמא, די הקים נבוכדנאצר מלכא; וקיימין לוקביל צלמא, די הקים נבוכדנאצר.