התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ג -

פסוק ה

שיתוף
בעידנא די-תשמעון קל קרנא משרוקיתא קתרוס שבכא פסנתירין, סומפוניא, וכול, זני זמרא--תיפלון ותסגדון לצלם דהבא, די הקים נבוכדנאצר מלכא.