התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ג -

פסוק יב

שיתוף
איתיי גוברין יהודאיין, די-מניתה יתהון על-עבידת מדינת בבל, שדרך מישך, ועביד נגו--גובריא איליך, לא-שמו עלך מלכא טעים, לאלהך לא פלחין, ולצלם דהבא די הקימתה לא סגדין.