התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ג -

פסוק כו

שיתוף
באדיין קריב נבוכדנאצר, לתרע אתון נורא יקידתא, עני ואמר שדרך מישך ועביד-נגו עבדוהי די-אלהא עילאה, פוקו ואתו; באדיין נפקין, שדרך מישך ועביד נגו--מן-גוא נורא.