התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ג -

פסוק כז

שיתוף
ומתכנשין אחשדרפניא סגניא ופחוותא, והדברי מלכא--חזיין לגובריא איליך די לא-שליט נורא בגשמהון ושער רישהון לא התחרך, וסרבליהון לא שנו; וריח נור, לא עדת בהון.