התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ג -

פסוק לג

שיתוף
אתוהי כמה רברבין, ותמהוהי כמה תקיפין; מלכותיה מלכות עלם, ושולטניה עם-דר ודר.