התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ד -

פסוק ו

שיתוף
בלטשאצר, רב חרטומיא--די אנה ידעית די רוח אלהין קדישין בך, וכל-רז לא-אניס לך; חזווי חלמי די-חזית ופשריה, אמר.