התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ד -

פסוק יד

שיתוף
בגזירת עירין פתגמא, ומימר קדישין שאילתא; עד-דברת די ינדעון חייא די-שליט עילאה במלכות אנשא, ולמן-די יצבי ייתנינה, ושפל אנשים, יקים עלה.