התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ד -

פסוק כב

שיתוף
ולך טרדין מן-אנשא ועם-חיוות ברא להוי מדורך ועשבא כתורין לך יטעמון, ומטל שמיא לך מצבעין, ושבעה עידנין, יחלפון עלך:  עד די-תנדע, די-שליט עילאה במלכות אנשא, ולמן-די יצבי, ייתנינה. 

God bless you and keep you from all evil for ever!