התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ד -

פסוק כט

שיתוף
ומן-אנשא לך טרדין ועם-חיוות ברא מדורך, עשבא כתורין לך יטעמון, ושבעה עידנין, יחלפון עלך:  עד די-תנדע, די-שליט עילאה במלכות אנשא, ולמן-די יצבי, ייתנינה.