התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ד -

פסוק לא

שיתוף
ולקצת יומיא אנה נבוכדנאצר עייניי לשמיא נטלית, ומנדעי עליי יתוב, ולעילאה ברכית, ולחי עלמא שבחית והדרית:  די שולטניה שולטן עלם, ומלכותיה עם-דר ודר.